Välkommen till Stiftelsen Arkiv & Kulturhus

Stiftelsen Arkiv & Kulturhus i Ramsele bildades 1993 med uppdrag att upplåta lokaler med inredning och utrustning samt att främja modern informations- teknologi syftande till att skapa arbete.
Stiftelsen har idag lokaler för kontor, utställningar, övernattning, konferens, affärs- och verkstadslokaler med förråd.

Vi anpassar lokaler till dina behov.

ffhus   RK&FCaktus  rodakorset svar