Stiftelsen Arkiv & Kulturhus i Ramsele bildades 1993 med uppdrag att upplåta lokaler med inredning och utrustning samt att främja modern informationsteknologi syftande till att skapa arbete.
Stiftelsen har idag lokaler för kontor, restaurang, utställningar, övernattning, konferens, affärs- och verkstadslokaler med förråd.